ACG Eetfestijn op 9-10 februari aanstaande!


Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we alle sympathisanten van onze atletiekclub uit op ons jaarlijks eetfestijn. Het eetfestijn is voor onze vereniging heel belangrijk om te voorzien in werkingsmiddelen.
Allen daarheen, ook op Facebook!  Helpende handen kunnen zich hier aanmelden!