ACG pakt goud op Beker Van Vlaanderen Pupillen/Miniemen Meisjes!

De Beker Van Vlaanderen voor Pupillen en Miniemen is het laatste Bekergebeuren van een zomer. Het stramien van deze jeugdcompetitie ligt al enkele ja-ren vast: in het voorjaar kwalificeren 12 teams zich voor de finale van het najaar. Die finale werd op zaterdag 16 september afgewerkt aan de Rode Loopstraat in Merksem.

Een verslagje in @Atletiekleven : “Vroeger waren we een kleine club maar sinds kort hebben we er ook een kern in Zottegem bij,” opent Darlien Van Wittenberghe, trainster-initiator van de pupillen en miniemen in Geraardsbergen. “We hebben goede trainers voor de jeugd in beide kernen. Mensen die weten waarmee ze bezig zijn en niet al teveel druk op de jonge atleetjes leggen. Opgelet: dat is geen gemakkelijke oefening want het is niet simpel om gediplomeerde trainers voor de jeugd te vinden en te behou-den. Vooral voor de technische disciplines zoals kogel of hoogspringen is het moei-lijk om iemand te vinden die dat perfect kan overbrengen. Maar we doen ons best. Onze beide kernen werken trouwens zeer goed samen. Zo hebben we in de beide kernen wekelijks twee trainingen waar de trainers via een bepaald schema werken. Dat schema bespreken we samen op de trainersvergadering en we zorgen dat alle disciplines aan bod komen. Om toch niet onbeslagen aan de Beker van Vlaanderen te beginnen, hebben we wel een trainingsdag met beide kernen samen georganiseerd. Die extra training was nodig omdat er toch enkele aandachtspunten waren. Kogelstoten en verspringen bijvoorbeeld. Maar finaal vielen alle puzzelstukjes in elkaar al moet ik erkennen dat het nipt was want er zijn bijvoorbeeld heel wat minder atleten die zich geroe-pen voelen om speer en kogel te doen Toch zijn we met beperkte ambities naar Merksem afgereisd. Voor onze eerste deelname waren we al blij dat we de finale konden bereiken. Ergens hadden we een zesde plaats vooropgesteld maar uiteindelijk werd het dus de titel. Opgelet, zelfs tijdens de wedstrijd geloofden we er niet meteen in. Wanneer we voor het eerst aan de leiding kwamen, met amper één puntje voorsprong, dachten we nooit dat te kunnen vasthouden. De competitie was alleszins enorm spannend. Langs de andere kant houden we er aan om onze atletiekclub in Geraardsbergen laagdrempelig te houden. We zijn een fa-milieclub waar sfeer en gezelligheid bo-venaan staan. Hoewel we ook competitief willen werken, moet het plezier, zeker in de jeugdcategorieën tot en met de mi-niemen, bovenaan staan. De prestaties komen er dan wel vanzelf bij. Trouwens we willen dat iedereen zich goed in zijn vel voelt en dat iedereen – veel of minder getalenteerd – even tevreden kan zijn met een verbetering van zijn eigen persoonlijk record. Hoe dan ook, met dit resultaat hebben we een mooie basis voor de toekomst. Misschien kunnen we volgend jaar deze stunt nog eens herhalen. Feit is dat er slechts enkele miniemen de overstap naar de cadetten moeten maken. Meestal atleetjes uit de sprintgroep. Het gros is echter pas eerstejaarspupil of eerstejaarsminiem, zodat ze ook volgend jaar nog eens kunnen meedoen.”