Van ’t jongste MannekenPis naar het oudste MannekenPis

Onze collega’s van de padstappers organiseren voor de 4de maal hun tocht van het jongste MannekenPis in Brussel naar het oudste MannekenPis. Dit keer denken ze ook aan de lopers!