Wegcriterium

ACG WEGCRITERIUM 2011-2012

Van cadetten tot en met master: waardebons.

Reglement:

1.Alle wegwedstrijden moeten in clubtrui gelopen worden.
2.Je neemt pas deel aan dit criterium wanneer de resultaten tijdig ingediend worden op het secretariaat. Liefst via elektronische weg en ten laatste op einde van het seizoen, zijnde eind oktober 2012.
3.Er wordt geen kalender opgesteld van de te lopen wedstrijden.
4.Bij elke wedstrijd, nationaal of internationaal, onafhankelijk van het aantal kilometers waar men de eindstreep haalt krijgt men 1 punt.
5.Elke eigen organisatie of co-organisatie krijgt 5 punten.
De wedstrijden waar ACG hulp biedt zullen in de kalender op de ACG site tijdig te vinden zijn.
6.Elke uitzonderlijke prestatie niet vermeld in dit criterium kan afzonderlijk beloond worden.
7.De prijzenpot zal uitgereikt worden tijdens een ACG-activiteit.
8.Men heeft slechts recht op verloning wanneer men ook het jaar volgend op de geleverde prestaties lid 
blijft van ACG.