Mededeling Vlaamse Atletiekliga

Er is een GDPR-probleem ontstaan door het drukken van de QR-code op de voorzijde van de startnummers van de VAL. De QR-code bevat de info van het etiket dat op de achterzijde van het startnummer staat.Er is uit het oog verloren dat er hierdoor te veel gegevens van de eigenaar van het startnummer zichtbaar gemaakt worden. De QR-code zal voortaan alleen nog de minimaal noodzakelijk gegevens bevatten. Alle leden kunnen, in afwijking van artikel 143.7, de QR-code overplakken om hun privacy te beschermen.
De federatie wenst zich te verontschuldigen voor deze nalatigheid.