Jogcriterium

ACG-JOGCRITERIUM 2016-2017

1.Alle wedstrijden moeten in clubtrui gelopen worden. Elke atleet zal zich bij de wedstrijden inschrijven als lid van ACG.
2. Het jogcriterium staat open voor ALLE bij ACG aangesloten atleten EN joggers vanaf cadet t.e.m. Master.
3. Deelnames en prestaties zijn online te volgen op de site.
De verdeling van de prijzenpot gaat evenredig naar deelname en naar prestatie. Er worden deelname punten toegekend voor elke gestarte wedstrijd. Er worden prestatiepunten toegekend per gelopen km. Deze moeten aangetoond kunnen worden aan de hand van een uitslag.
4. Men heeft slechts recht op waardering wanneer men ook het jaar volgend op de geleverde prestaties lid blijft van ACG.
5. Enkel wedstrijden uit de jogkalender opgesteld door de trainers komen in aanmerking.
6. Elke atleet/jogger heeft op het einde van het jaar 2017 (enkel 2017) het recht om max 5 bonuswedstrijden toe te voegen naar keuze.
7.Deelnamepunten:
*Ben-Pup-Min: Komen NIET in aanmerking voor het jogcriterium.
*Cadet tem Master:
Jogkalender opgesteld door ACG : Deze kalender wordt bij aanvang van het seizoen in samenspraak met de trainers opgesteld en vervolgens op de acg-website bekendgemaakt. Deze kalender kan na unaniem akkoord met de betrokken trainers op elk moment aangepast worden. Bv. omwille van strategische redenen of het verdwijnen van een organisatie.
Aan de verschillende wedstrijden wordt een quotering gegeven volgens belangrijkheid. Een eigen of co-organisatie telt voor 5 deelnamepunten, een wedstrijd tellend voor het GENI-criterium en NIET behorend tot de 1e categorie krijgt 3 punten, de overige wedstrijden tellen voor 2 punten. De eigen inbreng krijgt 1 punt.
8. Prestatiepunten:
Elke atleet/jogger verdient punten per gelopen km tijdens de wedstrijden van de jogkalender. Deze worden afgerond naar het dichtst bijzijnde geheel decimaal getal, afgaand op de door de inrichters verstrekte informatie.   Bv: 6.1 km = 6 punten , 14.8 km = 15 punten. Voor de bonuswedstrijden geeft elke atleet afzonderlijk  nog 5 wedstrijden met de gelopen afstand door aan de criteriumverantwoordelijke.  De prestaties zijn online te volgen op de website met de toegekende punten, wedstrijden opgenomen in de acgkalender worden automatisch opgenomen in de 
criteriumrangschikking.
9. De uitreiking van de prijzenpot zal gebeuren tijdens een ACG-activiteit.
10. Alle punten vatbaar voor discussie worden besproken door de criteriumcommissie.