Veldloopcriterium

ACG-VELDLOOPCRITERIUM 2018-20193030

Van cadet tot en met master: geldprijzen.
 Van benjamin tot en met miniem: waardebons.

Reglement:

1.Alle wedstrijden moeten in clubtrui gelopen worden.
2.Deelnames, van toepassing voor alle categorieën, zijn online te volgen op de site. Prestaties, niet van toepassing voor benjamins, zijn online te volgen op de website. De verdeling van de prijzenpot gaat evenredig naar deelname en naar prestatie.
Er worden deelname punten toegekend voor elke gestarte wedstrijd.
3.Men heeft slechts recht op verloning wanneer men ook het jaar volgend op de geleverde prestaties lid blijft van ACG.
4.Betreft de jeugd (ben-pup-min): mogen slechts max. aan 8 wedstrijden deelnemen, meer info hierover in de veldloopkalender.
5.Deelnamepunten
Cross

*Ben-Pup-Min
Enkel de crossen voor de jeugd aangeduid op de crosskalender worden in rekening gebracht voor het criterium.
Deelname aan een regionale – nationale cross 1 punt, deelname aan Prov. Kamp 3 punten, deelname aan Belg Kamp 4 punten.
Voor de benjamins worden er punten toegekend voor deelname aan de, door de trainer, geselecteerde wedstrijden.
Opm: de individuele wedstrijd “sterren van morgen” gelopen tijdens de cross cup relays geeft eveneens recht op deelnamepunten.

*Cadet tem Master
Crosskalender opgesteld door ACG :
Deze kalender wordt bij aanvang van het seizoen in samenspraak met de trainers opgesteld en vervolgens op de acg-website bekendgemaakt. Deze kalender kan na unaniem akkoord met de betrokkene trainers op elk moment aangepast worden.  Bv. om bijsturing na Nieuwjaar of omwille van strategische redenen.
Deelname aan een regionale – nationale cross 1 punt, crosscupwedstrijd 2 punten , deelname aan Prov. Kamp en KVV 3 punten, deelname aan Belg Kamp 4 punten.
Alleen de crossen van de ACG kalender en de cross cup komen in aanmerking voor punten. Bij deelname aan meerdere crossen op opeenvolgende dagen wordt enkel de cross in rekening gebracht waar het beste resultaat gelopen werd. Wedstrijd “sterren van morgen” komt in aanmerking als deelname cross cup.

6. Prestatiepunten
Cross
Worden bepaald in samenspraak met de trainers en bestuur.
De prestaties zijn online te volgen op de website met de toegekende punten.
Voor de benjamins worden GEEN punten verdeeld voor prestaties.
Voor pupil en miniem telt de aangekomen plaats volgens geboortejaar.
Voor de cadetten en scholieren wordt rekening gehouden met geboortejaar en komt dus de aangekomen plaats in de gelopen wedstrijd per geboortejaar in aanmerking voor punten.
Bij PK, KVV en BK telt aankomst volgens het geboortejaar tem scholier.
Voor de regionale crossen waar een aparte veldloop voor MAS 50+ georganiseerd wordt, zullen de prestatiepunten voor de beide wedstrijden (-50 en +50) afzonderlijk verdiend worden. In een gezamelijke wedstrijd is er slechts 1 uitslag en bijgevolg één volgorde om prestatiepunten toe te kennen.
Bij deelname aan meerdere crossen op opeenvolgende dagen wordt enkel de cross in rekening gebracht waar het beste resultaat gelopen werd.
De wedstrijd “sterren van morgen” tijdens cross cup relays geeft recht op 5 prestatiepunten.

7.Wanneer men binnen het criterium van categorie verandert komt die prestaties in aanmerking die het voordeligst uitkomt voor de atleet.
8.De uitreiking van de prijzenpot zal gebeuren tijdens een ACG-activiteit.
9.Elke uitzonderlijke prestatie niet vermeld in dit criterium kan afzonderlijk beloond worden.