Werking

 


Voorwoord

Vanuit ons roemrijk verleden willen we verder uitgroeien tot een volwaardige atletiekclub in een volwaardig sportstadion. Bij ons zijn jongeren, vrouwen en mannen welkom die competitief of recreatief de atletieksport willen beoefenen. Om dit te verwezenlijken willen we vanuit een dynamische en kwaliteitsgerichte organisatie éénieder onder begeleiding van onze ervaren en gediplomeerde trainersstaf een omkadering aanbieden, waarin de atleet zijn talenten in een aangename en ontspannen sfeer maximaal kan ontplooien.

 Wat kunnen we u bieden? 

 • Begeleiding bij de trainingsopbouw met bijzondere zorg voor de jongeren en alle atletieknummers, behalve polsstok.
 • Begeleiding bij het verhelpen en voorkomen van kwetsuren.
 • Een sportstage voor jong en oud.
 • De infrastructuur – uitrusting van het Stedelijk sportstadion, voorzien voor alle werpnummers
 • Deelname aan interclubs, kampioenschappen en verschillende wegcriteria.
 • Een club-criterium met een grote prijzenpot om actieve, beloftevolle en uitmuntende atleten te waarderen.
 • Eigen organisaties : jeugdmeeting, kampersmeetings, logistieke steun aan andere regionale wedstrijden zoals Kermisjogging te Goeferdinge en Zandbergen, Stratenloop Herman Mignon te  Waarbeke en Mory-jogging te Herzele.
 • Een paar fijne familie-bijeenkomsten bij een barbecue,  een nieuwjaarsfeestje en de jaarlijkse steaketing en spaghettifestijn.
 • Een verzekering voor (aansprakelijkheid bij) ongevallen.
 • De aansluiting bij de Vlaamse Atletiekliga (V.A.L.) en de Belgische atletiekbond (K.B.A.B.).
 • Organisatie van start to run sessies

 

 Secretariaat
Peter De Cock
Dreef 55
9500 Geraardsbergen
telefoon: 054/410067
Email: secretaris@acgeraardsbergen.be

 Clubgeschiedenis 

Reeds in 1944 was er een atletiekvereniging die luisterde naar de naam “Atletiek Club Geraardsbergen”. Voorzitter was Hubert De Smet,
secretaris Emiel Rampelberg en trainer Georges Maquestiau. Ook de bestuursleden Jules Gossey, Jozef Bourgeois en Josée Gosseye behoorden tot de stichters.

Om een nog onbekende reden was het een aantal jaren stil rond de club. In juli 1963 werd ACG heropgericht onder impuls van Augustin Danneels. Kenmerkend waren de moeilijke beginjaren met een gebrek aan accommodatie. Het aanleggen van een piste duurde jaren? Kleedkamers, sanitair en een kantine volgende pas in 1979. De eerste trainer van de heropgerichte club was Roger Pools. Strategie was het recruteren van nieuwe beloftes, oorspronkelijk langs oefencrossen om en nadien door werving via scholen.


In 1968 werd Ronsenaar Marcel Vandewattijne gevraagd als trainer. Het was ook de periode dat Herman Mignon ontdekt werd tijdens een interscholenwedstrijd. In 1978 neemt Herman Mignon voor meer dan een kwarteeuw de trainingsfakkel in handen.

Heel wat bekende namen waren eveneens actief binnen de club. Het begon in 1965 met een titel voor Jean-Pierre Van Belle in de 1000 meter – kadetten. Toen kwamen de gloriejaren van Herman Mignon.  In 1969  800 meter-kampioen bij de scholieren, Europees junioreskampioen bij de scholieren in 1970, finalist in de Olympische 1500 meter van München-1972 (5e plaats)

Luc Sadones en Marc Hemerijckx zorgden voor jeugdtitels en toen kwam het rijk van Marie-Christine Deurbroeck die naast een veldlooptitel in 1982 ook nog twee keer Belgisch marathonkampioene werd.

Corinne De Baets zorgde vanaf 1984 voor titels over 1500 meter, 3000 meter en in 1986 zelfs in het veldlopen.

Geert Motte won in 1985 de 1500 meter kadetten en Jerôme Claeys werd in 1987 en 1988 veldloop- en 3000-meterkampioen.

 

Huishoudelijk reglement

 

Verhouding trainer – atleet

De trainer doet een trainingsaanbod aan de atletengroep bij de wekelijkse trainingen en stages. Sterk geïndividualiseerde trainingsschema’s en opvolgingen terzake behoren niet meer tot dit algemeen aanbod.Minderjarigen volgen strikt de instructies van de trainer en lopen nooit zonder begeleiding op de openbare weg of op andere risicovolle plaatsen. Alle atleten volgen strikt de veiligheidsinstructies inzonderheid de kampnummers en door het dragen van een fluovest buiten het Stadion.De trainer heeft de eindverantwoordelijkheid bij eventuele selectie voor groepswedstrijden. Hij zal de leden actief aanzetten om deel te nemen aan de interclubs en kampioenschappen.Bij ongevallen of letsels verwijst de trainer steeds naar het clubbestuur voor invullen van aangifte.Bij klachten van leden raden wij hun aan dit rechtstreeks met de trainer te bespreken. Enkel indien hieraan geen gevolg gegeven wordt kan de hoofdtrainer en het clubbestuur tussenkomen.

 

Verhouding clubbestuur – ouders van minderjarige atleten

Het clubbestuur doet de nodige inspanningen voor een degelijk en doorlopend trainingsaanbod in aangepaste en veilige omstandigheden.Het clubbestuur gedraagt zich tegenover minderjarige atleten als een goede huisvader/moeder : door ondersteuning, door advies, door verwittiging of zo nodig vermaning. Het clubbestuur rekent er op dat de ouders/opvoeder hun kinderen aanzetten tot actieve deelname aan trainingen en een gezonde uitbouw van de sportieve loopbaan van de jongere.Het clubbestuur kan niet meer de nodige begeleiding verzekeren als de minderjarige de gegeven instructies niet wenst op te volgen. In dit geval kan de samenwerking of de deelname aan trainingen en stages beëindigd worden. De ouders worden hiervan schriftelijk verwittigd.Bestuursleden en/of begeleiders die instaan voor vervoer en/of begeleiding van minder- en/of meerderjarigen kunnen een bijdrage vragen in de gemaakte kosten.Klachten over de trainingen/trainers worden rechtstreeks besproken met de trainer. Enkel indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kan het bestuur tussenkomen.

 

Verhouding clubbestuur – atleten

 • Een atleet wordt lid van de club na betalen van lidgeld en het bezorgen van een administratieve steekkaart.
 • Een kandidaat-lid kan hoogstens een maand (kostenloos) als inloopperiode aan de trainingen deelnemen. Tijdens deze periode is hij niet verzekerd door de clubverzekering, hij kan ook de club noch diens leden aansprakelijk stellen bij ongeval of kwetsuur.
 • De atleet mag van het clubbestuur verwachten:
  • een aanbod aan trainingen
  • een aanbod van infrastructuur en aangepast materiaal
  • een beloning voor deelname aan wedstrijden, het vestigen van clubrecords en podiumplaatsen in kampioenschappen
  • het voordragen van atleten met uitmuntende resultaten voor huldigingen
  • de aangifte van een ongeval naar aanleiding van de sportbeoefening en dat binnen de vijf dagen wordt gesignaliseerd aan het secretariaat
  • het onderzoeken en beantwoorden van alle mogelijke klachten en voorstellen die kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de vereniging.
 • Het clubbestuur verwacht van de atleet :
  • de regelmatige deelname aan de trainingen
  • het lopen met de gekozen en gesponsorde clubuitrusting
  • de ondersteuning van de clubsponsors
  • de medewerking aan initiatieven ter ondersteuning en ter uitstraling van de clubwerking
  • een deelname aan de algemene vergadering
  • een deelname aan groepsinitiatieven in het kader van competities tussen verschillende clubs
  • het zorgvuldig gebruiken en terugbezorgen van uitgeleend materiaal
  • de betaling van aankopen of kosten via overschrijving op rekening van de club
  • een opbouwende en constructieve bijdrage om de club verder te laten ontwikkelen en zich onthouden van activiteiten die de belangen van de clubleden kunnen schaden.
  • het op tijd indien van zijn papieren (medische fiche, clubcriterium, …) bij ontstentenis kan het lid geen aanspraak maken op enige financiële bijdrage.
 • De club kan financiëel tussenkomen in de kosten van overgang van kandidaatleden. 

(Uittreksel uit huishoudelijk reglement 2/4/99) kleine site-aanpassing juli 2009