Zomercriterium Piste

ACG-PISTECRITERIUM 2016-2017

Van cadet tot en met master: geldprijzen.
Van benjamin tot en met miniem: waardebons.

Reglement :

1.Alle wedstrijden moeten in clubtrui gelopen worden.
2.Prestaties zijn online te volgen op de website www.acgeraardsbergen.be.
3.De verdeling van de prijzenpot gaat evenredig naar deelname en naar prestatie, met een maximum 
van 40 deelnamepunten.
4.Enkel individuele prestaties komen in aanmerking, dus geen aflossingen.
5.Men heeft slechts recht op prijzen wanneer men ook het jaar volgend op de geleverde prestaties 
lid blijft van ACG.
6.De wedstrijden die op de kalender van ACG vermeld zijn worden door de criteriumverantwoordelijke opgevolgd. Voor benjamin tot en met miniem gelden deelnames zoals aangegeven op de ACG kalender. Voor cadet tot en met master gelden alle deelnames aan officiële wedstrijden, de wedstrijden niet vermeld op de ACG kalender dienen door de atleet zelf doorgegeven te worden aan de criteriumverantwoordelijke.
7.Deelnames aan Kampioenschappen, gespreid over meerdere opeenvolgende dagen (in dezelfde categorie), worden 
als 1 deelname beschouwd.
8.Deelnamepunten:
- deelname aan wedstrijd (benjamin tot miniem enkel van de acgkalender) = 1 punt
- deelname aan Provinciale = 2 punten
- deelname aan Vlaamse Kampioenschappen = 3 punten
- deelname aan de Beker van Vlaanderen = 4 punten
- deelname aan eigen meeting en (ook officieus van ben tot min) Belgisch Kampioenschap= 5 punten, met een maximum van 40 deelnamepunten. Een maximum van 3 BK’s per atleet worden in rekening genomen.
9.Prestatiepunten:
–  De bestprestatie van het seizoen wordt bepaald aan de hand van de IAAF-tabel. (zie ACG-site 
voor raadplegen tabel), voor de jeugd wordt de VAL-puntentabel gebruikt.
–  Disciplines die niet in de IAAF-tabel staan, tellen niet mee voor prestatiepunten in het 
criterium. Wel voor deelnamepunten.
–  De prestaties zijn online te volgen op de website met de toegekende punten.
–  Wedstrijden opgenomen in de acgkalender worden automatisch opgenomen in de 
criteriumrangschikking.
–  De beste prestatie mag gelopen worden op om het even welke meeting, de prestatie moet wel 
kunnen bewezen worden aan de hand van een uitslag.
–  Prestaties buiten de acgkalender dienen binnen 2 weken volgend op prestatie gemeld te worden 
aan trainer om in aanmerking te kunnen komen voor criterium. Wel te verstaan dat dit enkel te melden is indien de score hoger is dan de actuele score in de criteriumstand.

  1. Aflossingen : enkel deelnamepunten, maar geen prestatiepunten.
  2. De uitreiking van de prijzenpot zal gebeuren tijdens een ACG-activiteit.
  3. Elke uitzonderlijke prestatie niet vermeld in dit criterium kan afzonderlijk beloond worden.