Vertrouwenspersoon

De laatste maanden is er extra aandacht aan het opvolgen van meldingen rond grensoverschrijdend gedrag in de clubs. Dan gaat het niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook over pestgedrag, agressie, … . Omdat grensoverschrijdend gedrag in elke club wel eens voorkomt is het belangrijk dat we binnen de club niet alleen een gedragscode voorzien waarop je kan terugvallen maar dat er ook een aanspreekpunt is waar atleten, ouders, trainers, medewerkers, … bij terecht kunnen om onaangepast gedrag te melden. Binnen de Vlaamse Atletiekliga kan je meer vinden op deze pagina
Aanspreekpunt binnen ACG is Kathleen Monseur kathleen@acgeraardsbergen.be