Verzekering

Alle aangesloten leden en deelnemers aan de start-to-run zijn verzekerd door hun lidmaatschap bij Ethias.
ACG heeft volgende polissen onderschreven:
Clubs en vergunninghouders Sportbeoefenaars (polis nr. 45.045.885)
Niet-vergunninghouders (sportbeoefenaars) (polis nr. 45.045.893)
Niet-sportbeoefenaars (polis nr. 45.105.979)

Formulier in te vullen bij een sportongeval kan je hier opvragen, bezorg het ingevuld zo snel mogelijk aan onze secretaris!

Verzekeringen zijn een complexe materie, richt je dan ook steeds tot onze secretaris voor verdere informatie en aangifte van een sportongeval (zo snel mogelijk) !
Alle details van de polissen kan je vinden op de VAL site.