Bevraging kwaliteit in de sportclubs – Laat je stem horen in de sport!

De Vrije universiteit Brussel lanceert een vragenlijst om de kwaliteit in de sportclubs te meten. Vanuit de federatie willen wij hier graag aan meewerken. Gelieve onderstaande mail naar jullie atleten en ouders door te sturen. In de bijlage vinden jullie nog een flyer met meer informatie. 
Ben je 18 jaar of jonger? Ben je een ouder van een kind van 18 jaar of jonger?Laat ons dan zeker weten wat jij belangrijk vindt in je sportpartparticipatie door deze vragenlijst in te vullen: http://tiny.cc/KwaliteitJeugdsportOnder het onderzoeksplatform sport (OPS), doet de Vrije universiteit Brussel onderzoek naar kwaliteit in de jeugdsport. Voor meer informatie omtrent dit onderzoek, kan je contact opnemen via: margot.ricour@vub.be